โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย | Thoengwittayakhom School Website :::..
คติพจน์ : "สจฺจํ เว อมตา วาจา" คำสัตย์จริงเป็นคำที่ไม่ตาย ปรัชญาโรงเรียน : "เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู" สีประจำโรงเรียน : แดง - เหลือง
 
บริหาร
5
ข้าราชการครู
115
ลูกจ้างประจำ
6
ครูอัตราจ้าง
12
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
15
พนักงานราชการ
3
แม่บ้าน+คนสวน
14
รวม
170
 
ระดับชั้น ม.
ห้อง
ปีการศึกษา
 
   
 
ค้นหาตาม
กรอกชื่อ/รหัส
 
 
ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ชั้น
นักเรียน
สาย
ขาด
ม.1
481 คน
0 คน
0 คน
ม.2
448 คน
7 คน
0 คน
ม.3
459 คน
0 คน
0 คน
ม.4
396 คน
12 คน
0 คน
ม.5
387 คน
35 คน
0 คน
ม.6
394 คน
0 คน
0 คน
ยอดนักเรียนปัจจุบัน 2566 คน
 
 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไปฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารบุคคลฝ่ายบริหารงบประมาณคนเก่งของเรา
งานกิจการนักเรียนงานแนะแนวงานทะเบียนและวัดผลงานห้องสมุดตารางเรียน-สอน
รหัสนักเรียน เช่น 21223
รหัสผ่าน ให้ใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียน เช่น
เกิดวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ 2543 จะได้ 01/03/2543
 

   
 
::.Webmaster : นายโยธิน ศิริเอ้ย Tel: 089-8358225 Email: yotin5721@hotmail.com